eu-vlajka

Novinky k Evropské radě pro inovace

Dne 13.7.2016 se v Bruselu uskutečnil workshop organizovaný EK, na kterém se cca 100 účastníků zabývalo výsledky veřejné konzultace. Cílem akce…
cimculat

Projekt CIMULACT na ESOF 2016

Největší evropská mezioborová vědecká konference Euroscience Open Forum (ESOF) vytváří jedinečnou platformu k výměně znalostí a myšlenek širokého spektra odborníků i…