horizon-europe

Program Horizont Evropa byl zahájen

Náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček se zúčastnil včerejší virtuální konference k oficiálnímu zahájení 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa.