pes-čich-nanovlakna

Česká nanovlákna přispějí k odhalování zločinců

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS nanovlákna umožňující citlivější zachycení pachových stop, které bude možné využít například při objasňování trestné činnosti. Vybrané vzorky testují speciálně vycvičení psi.