tacr

TA ČR potřebuje nové hodnotitele

Technologická agentura ČR (TA ČR) hledá odborníky v oblasti životního prostředí a zemědělství. Prostřednictvím TA ČR podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s  inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Koho přesně TA ČR hledá?

  • Odborníky na výzkum a inovace z akademického  nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru,
  • vítány jsou zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací.

Co TA ČR nabízí?

  • Kontakt s aktuálními trendy ve výzkumu a inovacích v oblasti lékařství,
  • finanční odměnu za každé realizované hodnocení.

Jak spolupráce probíhá?

  • Veškeré hodnocení je realizováno on-line v informačním systému,
  • návrhy projektů k hodnocení jsou přiřazovány na základě jejich tématického zaměření, které odpovídá oblastem zájmu jednotlivých programů (jejich plný výčet najdete ZDE).

Co dělat v případě zájmu?

Informační letáček zde.

book-3021535_1280

Na ZČU vyvinuli průmyslového robota pro manipulace v omezeném prostoru

Výzkumný tým centra NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pod vedením Martina Švejdy vyvinul obratného robota vlastní konstrukce, kterého dokáže rychle naprogramovat i běžný operátor výroby. Robota je možné využívat pro přenášení elektronických komponent, ale lze jej nasadit i do mnohem náročnějších aplikací. Díky svým sedmi osám vyniká obratností, a dokáže tak zastat práci v menším prostoru než standardní průmyslový robot. Intuitivní ovládání umožňuje robota rychle a snadno naučit novým pohybům pouhým tažením za speciální prostorovou myš.

„Vyvinout vlastního robota úplně od začátku je velmi ambiciózní cíl, který zahrnuje celou řadu multioborových problémů, počínaje mechanickou konstrukcí přes elektrické vybavení až po pokročilé algoritmy řízení,“ hodnotí záměr týmu jeho vedoucí Martin Švejda z výzkumného programu Kybernetické systémy centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd ZČU. Připouští také, že existuje nespočet výrobců a distributorů rozličných typů robotů pro celou řadu činností, ale pro koncového zákazníka nemusí být jejich nabídka ideální.

„My máme při vývoji robota všechno ve svých rukou – můžeme měnit, doplňovat a rozšiřovat jeho mechaniku, systém řízení, uživatelské rozhraní, a jsme tak schopni efektivně integrovat požadavky potenciálního zákazníka. To by bylo v roli integrátora komerčních robotů, jejichž architektura i řízení jsou v drtivé většině zcela uzavřené, naprosto nerealizovatelné,“ uvádí plzeňský výzkumník jednu z výhod projektu. Možnost velmi specifického využití robota může být zajímavá především pro malé a střední podniky se záměrem robotizovat malosériové aplikace. „Navíc pokud se chcete něčím zabývat systematicky a danou problematiku pochopit do hloubky, nemůžete být pouze uživatelem, ale tvůrcem, musíte vyzkoušet, kde se skrývají jednotlivé technické problémy a snažit se je vyřešit. Na základě toho se pak může stát, že do dané problematiky přinesete něco nového,“ doplňuje Martin Švejda.

Na rozdíl od většiny průmyslových šestiosých konkurentů je robot výzkumného týmu z centra NTIS osazen sedmi rotačními klouby. Díky tomu je velmi obratný a dokáže pracovat v omezeném prostoru. To umožňuje celou řadu aplikací, při nichž by byl šestiosý robot limitován.

Klouby robota vyvinul tým NTISu ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Lze je tak flexibilně přizpůsobit požadavkům zejména v oblasti řízení, tedy například integrovat algoritmy pro tlumení vibrací, ladit regulační smyčky či určit poddajnost, resp. tuhost robota pro aplikace, kdy je potřeba řídit silové působení. „Robota je možné také třeba velmi snadno naučit drobné a přesné pohyby, například něčí podpis,“ říká Martin Švejda. Samozřejmostí je možnost definovat pohyby mezi diskrétními naučenými body, například pohyb po přímce z bodu do bodu, napojování pohybů bez zastavení aj. Kompletní řídicí systém robota je implementován v systému REXYGEN v podobě funkčních bloků, z nichž některé experimentální funkce byly doprogramovány.

Robot, na němž osmičlenný výzkumný tým pracoval tři a půl roku, je nyní ve fázi prototypu. Své přednosti prokázal v poloprovozním testu při manipulaci s deskami plošných spojů. V současné době vědci ve spolupráci s průmyslovým partnerem uvažují o jeho testovacím nasazení v běžné výrobě. „Na robota zatím nelze nahlížet jako na zcela finální řešení, které je připraveno na sériovou výrobu a masové nasazení do průmyslu. Je především důkazem toho, že jsme jako výzkumný tým připraveni naslouchat specifickým požadavkům potenciálních zákazníků a nabízet jim řešení, do kterých vidíme,“ uzavírá Martin Švejda.

Zdroj: info.czu.cz

Ilustrační foto:pixabay.com

dna rna geny

Diagnostiku dětských onkologických pacientů zrychlí aplikace vědců a informatiků z Brna

V současné době využívají lékaři při stanovování postupu léčby u vysoce rizikových dětských onkologických pacientů několik různých vyšetření, při kterých dochází k analýze genomu nádoru. Základem je tzv. sekvenování nové generace (NGS), které umožňuje vědcům analyzovat celý lidský genom v jediném sekvenčním experimentu nebo analyzovat epigenetické faktory. Na základě těchto dat odborníci vypracují klinickou zprávu a rozhodnou o následné léčbě.

Aktuálně ale musí lékaři a vědci procházet výsledky každé analýzy zvlášť, protože neexistuje vhodný software schopný kombinovat několika různých typů analýz za účelem komplexního vyhodnocení dat pro jednoho pacienta. Dobu stanovení diagnózy a následného vyhodnocování by mohla zkrátit nová počítačová aplikace, kterou vyvíjí vědci z CEITEC MU, vývojáři softwaru z brněnské firmy Apps Dev Team a lékaři z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (FN Brno).

Plánujeme kvalitní řešení, které bude zahrnovat komplexní analýzu sekvenačních dat. Ta urychlí a zpřesní vyhodnocení komplexních NGS vyšetření a zjednoduší přenos nových vědeckých poznatků z oblasti molekulární medicíny do klinické praxe,“ vysvětluje Vojtěch Bystrý, řešitel projektu.

Do dvou let by měla nová unikátní aplikace sloužit lékařům na Klinice dětské onkologie FN Brno v rámci projektu precizní onkologie u vysoce rizikových pediatrických pacientů s pevnými nádory.

Obrovským přínosem tohoto projektu je také spolupráce odborníků z  akademické i komerční sféry a propojení jejich rozsáhlých znalostí z oborů informační technologie, bioinformatiky a molekulární medicíny. Partnerská firma Apps Dev Team je mladá, dynamicky se rozvýjející IT firma, která má již zkušenosti s vývojem kvalitních komerčních informačních systémů jako například známý IDOS pro vyhledávání dopravních spojení. Nyní budou mít brněnští vývojáři unikátní možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi v oblasti molekulární medicíny a podílet se na aktivitách ve společensky vysoce prospěšném oboru klinického výzkumu.

„Doufáme, že díky vývoji konkrétního produktu s viditelným společensky pozitivním dopadem dojde ke zvýšení zájmu talentových mladých lidí o vědu a informační technologie a také k častějšímu propojování akademické a komerční sféry, ve kterém vidíme obrovský nevyužitý potenciál, zejména v našem regionu,“ dodává Jiří Nantl, ředitel institutu CEITEC Masarykovy univerzity

Zdroj: ceitec.cz

Ilustrační foto: pixabay.com