laborator

Čeští vědci v časopise Science: o krok blíž ke kovové vodě

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří do mezinárodního týmu, který popsal přechod ke „kovovému chování“ na molekulární úrovni. Může to být další krok k přípravě kovové vody. Studii o výzkumu publikoval prestižní časopis Science.

Pro kov jsou charakteristické volné elektrony, které způsobují velkou elektrickou vodivost. Skupině vědců z Česka, Německa a Spojených států se nyní podařilo na molekulární úrovni ukázat, jak přesně z původně vázaných elektronů vzniká kovový vodivostní pás.

Ten výzkum začal takovým „hraním si“ – házením sodíku do vody, což zná asi každý z hodin chemie jako experiment, kdy se ukáže, jak vypadá výbuch. Chtěli jsme přesně zmapovat, jak se sodík v tekutině rozpouští. Proces byl ale příliš rychlý, takže jsme začali používat kapalný amoniak, ve kterém k výbuchu nedochází. A člověk tak může přidávat více a více alkalického kovu,“ vysvětluje vedoucí týmu Pavel Jungwirth.

Vědci při práci využili metodu fotoelektronové spektroskopie. „Na synchrotronu, třeba v Berlíně, kde mají velice silný zdroj rentgenového záření, můžeme materiál ozářit a studovat elektrony v něm,“ popsal Jungwirth. Technika, která využívá ultravysokého vakua, se přitom dlouho považovala za neslučitelnou se zkoumáním těkavých kapalin, jakou je i kapalný amoniak. První fotoelektronová měření čistého kapalného amoniaku se podařila teprve loni právě Jungwirthově týmu a jeho kolegům z  jihokalifornské univerzity na synchrotronu BESSY II v Berlíně. Uspěli díky technice mikronástřiků.

Při současném výzkumu pak vědci využili také nejmodernější výpočetní postupy pro stanovení elektronových struktur a získali tak detailní molekulový popis přechodu nekovové látky v kovovou.

Toto je taková přípravná fáze. Snažíme se vrátit zpátky k vodě, ve které alkalické kovy vybuchují a udělat nějaký ‚trik‘, abychom mohli připravit kovovou vodu. Tedy vodu, která bude mít vlastnost kovu,“ dodal Jungwirth k hlavnímu cíli zkoumání. Doufá, že nynější studie by jim mohla ukázat tu správnou cestu.

Zdroj: ctk.cz

Ilustrační foto: pixabay.com

student

Soutěž Czech Envi Thesis – nejlepší diplomka/bakalářka z oblasti životního prostředí

Od 1.6. do 30. 9. 2020 se mohou studenti českých vysokých škol hlásit do druhého ročníku celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí.

Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou či diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společensko vědního pohledu. Finálové kolo soutěže bude veřejné a proběhne 3. prosince 2020 v Ústí nad Labem.

„Hlavním cílem soutěže je podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, aby nezůstaly pouze v knihovně dané instituce“ shrnuje poslání Czech Envi Thesis její zakladatel a hlavní organizátor Jan Macháč z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jak soutěž probíhá?

Soutěž je pořádaná jako dvoukolová. V tom prvním se účastníci (autoři prací) přihlašují prostřednictvím webových stránek do soutěže. Následně v probíhá posouzení prací odbornými oponenty. Pětice nejlepších prací potom postoupí do kola druhého – finálového. Finále soutěže proběhne formou veřejné konference,  kde studenti své práce odprezentují před vědeckou radou. Ta rozhoduje o celkovém vítězi soutěže a zasedá v ní například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo uznávaná česká vědkyně Jiřina Jílková. Finálové kolo druhého ročníku soutěže letos opět zaštiťuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Autoři tří nejlepších finálových prací obdrží finanční odměnu ve výši 30 000, 20 000 a 10 000 Kč. Ostatní finalisté se zúčastní mediálního školení od partnera soutěže Vodafone a získají cenné zkušenosti pro svou budoucí kariéru.

„Na minulém ročníku se ukázalo, že o finalisty byl bezprostřední zájem ze strany médií, vědecké veřejnosti i přítomných soukromých firem,“ potvrzuje spoluorganizátor Marek Hekrle. Vedle školení od Vodafonu si tak soutěžící měli možnost odnést i cenné kontakty do budoucna.

„Přestože se jednalo o první ročník soutěže, zájem a ohlasy byly skvělé. Potvrzuje se, že téma životního prostředí nabývá na významu, jak mezi mladými lidmi, tak napříč celou společností. Bylo to pro nás výborná motivace pro přípravu právě vyhlášeného druhého ročníku,“ shrnul Jan Macháč.

Přihlášku do soutěže a další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách soutěže. Sledovat novinky o soutěži můžete i na na Facebooku  a Instagramu.

radio-tower-2817422_1280

Vědci z ČVUT umí otestovat pokrytí mobilními sítěmi

Bez připojení k internetu se dnes neobejde žádný člověk ani věc. Požadavky na datovou konektivitu, zejména na bezdrátové připojení vždy a všude, se neustále zvyšují. Parametry datové komunikace je proto nutné testovat a měřit. K tomu slouží zařízení nazvané F-Tester® vyvinuté na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, které umí měřit kvalitativní parametry datové komunikace, speciálně připojení k internetu (parametry sítí NGA – Next Generation Access).

Od implementace testů pro mobilní a bezdrátové sítě Wi-Fi byl už jen malý krok k SW integraci multitestů více operátorů zároveň („orchestrátor“ testů) a sestavení HW robustní platformy pro vestavbu do vozidla pro zajištění dlouhodobých měření pokrytí za jízdy (drive-testy) s označením F-Tester 4drive-box. Zařízení je určeno pro měření parametrů stávajících mobilních sítí s připravenou podporou testů sítí 5G a bude využito Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ, odbor kontroly a ochrany spotřebitele).

Hlavní vývojář a architekt systému Zbyněk Kocur k projektu uvádí: „Naše nové zařízení prošlo úspěšně náročnými zkouškami a je připraveno k ostrému nasazení. Přispěje k ověřování konektivity a „hlídání“ operátorů, zda poskytují adekvátní pokrytí území a dostatečnou kvalitu připojení.“ Doc. Jiří Vodrážka, vedoucí katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT, dodává: „Rádi bychom F-Tester 4drive-box nabídli i samotným operátorům pro vlastní průběžné ověřování parametrů sítě, protože je vhodnou a cenově dostupnou alternativou k platformám renomovaných dodavatelů testovací techniky. Naší devizou je flexibilní vývojový tým, který je schopen reagovat na nejnovější trendy a požadavky klientů.

F-Tester® a jeho logo je chráněnou známkou ČVUT v Praze. Více informací na https://f-tester.fel.cvut.cz.

Zdroj:aktualne.cvut.cz

Ilustrační foto: pixabay.com