creative business camp 2020

Creative Business Cup 2020

Přihlaste svůj start-up do mezinárodní soutěže Creative Business Cup a ověřte si, zda má potenciál být globálně úspěšný!