cvut_cs

ČVUT získalo 15 milionů euro pro Centrum Excelence RICAIP

Smyslem projektu RICAIP je vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.