industry co2

Uhlí nelze ve velkém nahrazovat biomasou, vyzývají experti EASAC

Mezinárodní časopis Global Change Biology – Bioenergy nedávno zveřejnil dokument vypracovaný patnáctičlenným týmem odborníků Expertní rada evropských akademií (EASAC) na životní prostředí, který se věnuje závažným nesrovnalostem mezi vědou a praktickou politikou v oblasti energie získávané z lesní biomasy.