connest vision to solutions

Soutěž Connect Visions to Solutions se letos zaměří na umělou inteligenci

Mezinárodní startupová soutěž Connect Visions to Solutions vstupuje do čtvrtého ročníku. Ten zcela ovládne umělá inteligence. Pro partnery soutěže Bosch, Siemens, Škoda Auto a hlavní město Praha totiž hledá inovativní řešení na bázi AI. Mladé firmy a studenti z celého světa se do soutěže pořádané Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) můžou hlásit do 31. srpna.

Čtvrté vydání startupové soutěže Connect Visions to Solutions se zaměří na umělou inteligenci. Chce poukázat na potenciál, který průmyslovým firmám
i městům nabízí. Náš nedávný průzkum ukázal, že umělou inteligenci chce do pěti let využívat víc než polovina firem. Často jim ale chybí potřebné know how. To vedle akademické sféry mají mladé technologické firmy, které si na AI postavily svůj byznys. A právě tyto ekosystémy chceme propojit,“ přiblížil záměr soutěže výkonný člen představenstva a její pořadatel Bernard Bauer z ČNOPK.

Propojit s těmi „správnými“ lidmi

Zatímco obvykle mladí podnikatelé zkouší své štěstí a přicházejí s nápadem k zaběhnutým hráčům, v případě Connect Visions to Solutions je to obráceně. Partneři soutěže, letos jsou jimi Bosch, Siemens, Škoda Auto a také hlavní město Praha, zadají stěžejní témata z oblasti AI a startupy si vybírají, komu své řešení nabídnou. Tím se rovnou propojí s těmi „správnými“ lidmi.

K těm rozhodně patří i vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab a členka poroty Jarmila Plachá: „Ve ŠKODA AUTO DigiLabu hledáme řešení pro mobilitu budoucnosti – a umělá inteligence je jejich nezbytnou součástí, protože nám umožní lépe porozumět datům a vytvářet prediktivní modely. Vyvíjíme nové služby společně s technologickými startupovými firmami a mladými podnikateli, protože věříme, že právě díky nim bude ekonomika v budoucnosti růst. A věřím, že díky soutěži najdeme nové partnery pro spolupráci.”

Vedle globálních průmyslových hráčů se letos hledá také řešení pro Prahu, která má ambice stát se evropským centrem AI. „Vnímáme obrovský potenciál nových technologií jako je umělá inteligence, blockchain nebo internet věcí nejen pro podnikatelský sektor, ale i pro město. Naším cílem v rámci podpory podnikání je proto vytvářet vhodné podmínky a nástroje, které podpoří vznik inovativních řešení. Věříme, že nové technologie nebudou prospěšné jen pro firmy, ale těžit z nich budou i občané Prahy,“ vysvětluje radní pro školství a podporu podnikání Vít Šimral.

300 startupů a úspěšní finalisté

Soutěží Connect Visions to Solutions od jejího začátku prošly už téměř tři stovky mladých firem z celého světa. Jen loni jich bylo 150 ze 13 zemí. Poslední dva ročníky ovládla energetická témata: španělský startup Bioo s revoluční energií z květináče a naposledy estonský Sphebotics s chytrými solárními panely do měst.

Soutěží prošel a první ročník vyhrál také dnes již úspěšný český startupový počin Neuron Soundware. Jeho software, který dokáže za pomocí umělé inteligence rozpoznat závadu na stroji, už testují BMW, Deutsche Bahn i Airbus. „Pro startupy máme specifické prostředí. Soutěž, kterou pořádá ČNOPK, je pro ně ideální, protože velké koncerny v Česku pro startupy pořád ještě nemají dveře otevřené,“říká CEO Neuron Soundware Pavel Konečný.

Jeho slova potvrzuje i další finalista, Radek Sysel z brněnského startupu Easycon: „Když v začátcích získáte dlouhodobého partnera, je to mnohem cennější než velká investice.“ Jeho účast v soutěži nastartovala spolupráci s PRE.

Letošní ročník soutěže vyvrcholí 24. října na Winners‘ Night v pražské Hauch Gallery, kde finalisté svá řešení odprezentují porotě a ta zvolí vítěze. Finále startupového klání doprovodí mezinárodní „AI Forum“. Inovátoři z řad předních, převážně německých technologických firem a výzkumných institucí na něm představí své vize pro využití umělé inteligence v praxi.

Industry + AI = Competitiveness

Soutěž Connect Visions to Solutions probíhá v rámci top tématu „Industry + AI = Competitiveness“ Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Pod záštitou ČNOPK hledají významné mezinárodní firmy, startupy a města nové nápady a obchodní modely na poli umělé inteligence a společně přispívají k rozvoji jejího tržního potenciálu.

Startupy a studenti mohou nápady z oblasti AI zasílat do 31. srpna. Celkový vítěz si kromě spolupráce s partnerskou firmou odnese finanční odměnu 4000 eur.

Partneři soutěže: Bosch, Siemens, Škoda Auto a hlavní město Praha.
Mediálním partnerem soutěže je ekonomický magazín Forbes.
Více na www.industryai.cz.

Zdroj: czechstartups.cz

tacr

TA ČR představila základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.

Programová dohoda plní roli mezinárodního programu a definuje základní parametry celého Programu KAPPA, tedy i první veřejné soutěže, které jsou vypsány níže.

Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Subjekt, který nesplňuje definici výzkumné organizace podle Nařízení Komise EU, vystupuje v projektu jako uchazeč typu podnik. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Výzkumné organizace ze třetích zemí, tj. z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory, která bude blíže specifikována v textu Zadávací dokumentace. Podnik mladší 18 měsíců (od data zápisu do podání návrhu projektu) musí povinně předložit finanční plán vzhledem k neexistující účetní historii.

Program KAPPA není tematicky zaměřen, nicméně část alokace (5,2 milionů EUR) je vyčleněna na projekty řešící problematiku zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage, zkráceně CCS).

Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80 %. Každý uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností v souladu s Nařízením Komise EU. Přesné podmínky k výši intenzity podpory na projekt a na dofinancování z ostatních zdrojů bude stanovena v Zadávací dokumentaci. Minimální finanční podpora na projekt je 500 000 EUR, maximální pak 1 500 000 EUR (pro projekty CCS 2 500 000 EUR). Investice nejsou způsobilý výdaj, uznatelné jsou pouze odpisy. Uznatelné náklady, respektive konec řešení všech projektů je maximálně do 30. dubna 2024. Vykazování nepřímých nákladů je možné pouze na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 25 %.

Podrobněji na stránkách TA ČR.

Zdroj: TA ČR

rostilny

Olomoučtí vědci rozluštili funkci důležitého genu u rostlin

Rostlinní genetici z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV ČR popsali jako první na světě funkci dvou genů huseníčku rolního a jejich vliv na vlastnosti této modelové rostliny. O jejich práci, která by se dala využít v praxi, informuje prestižní časopis Plant Cell.