eic

Změna SME Instrument na Akcelerátor

V souvislosti s pilotem Evropské rady pro inovace přechází fáze 2 SME Instrument počínaje 6. červnem 2019 do pilotu nástroje Akcelerátor. S tímto přechodem je pro žadatele spojeno několik změn.