Odpromovat ještě nestihla, přesto už před dokončením studia Eliška Novotná přispěla výzkumem v léčbě rakoviny prsu.