Češi a Němci spolu diskutovali o posílení vzájemné vědecko-výzkumné spolupráce