O víkendu se v Planetáriu Praha uskutečnilo slavnostní shromáždění, které připomenulo 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie v roce 1919. Na akci s hojnou účastí významných osobností české astronomie byla udělena medaile Ernsta Macha, jejímž čerstvým nositelem se stal vynikající astrofyzik Ivan Hubený. Pražská akce předcházela slavnostnímu shromáždění v Bruselu, plánovanému na 11. až 12. dubna.