Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodního urychlovačového komplexu FAIR v Darmstadtu v Německu byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR o přijetí ČR jako prvního aspirantského člena FAIR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy delegovalo k zastupování ČR ve FAIR právě Ústav jaderné fyziky a ten koordinuje také práci českých vědců, kteří jsou do FAIR zapojeni.