horizon-europe (1)

Orgány EU dosáhly částečné politické dohody o Horizontu Evropa

Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy, do poznatků a nových řešení, díky nimž si budeme schopní udržet a dál zlepšovat svůj způsob života. Junckerova Komise si proto stanovila nový cíl, a sice zlepšit schopnost Evropy inovovat, zajistit si trvalou prosperitu a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost.