2016-14-10-15-20-55-800-800-0-operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani-op-vvv--ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumných pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pořadí již třetí výzvu, díky které budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích.