horizon-europe (1)

Orgány EU dosáhly částečné politické dohody o Horizontu Evropa

Investovat do výzkumu a inovací znamená investovat do budoucnosti Evropy, do poznatků a nových řešení, díky nimž si budeme schopní udržet a dál zlepšovat svůj způsob života. Junckerova Komise si proto stanovila nový cíl, a sice zlepšit schopnost Evropy inovovat, zajistit si trvalou prosperitu a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost.

2016-14-10-15-20-55-800-800-0-operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani-op-vvv--ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumných pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pořadí již třetí výzvu, díky které budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích.

ústav experimentální medicíny av čr

Kosti dokážou to, co kůže a krev. Unikátní výzkum publikoval časopis Nature

Výzkum mezinárodního týmu, na kterém se podílela i vědkyně z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, publikoval prestižní časopis Nature. Týká se obnovy kmenových buněk v „růstových zónách“ kostí. Tento objev může v budoucnu pomoci snížit růstové poruchy u dětí či zlepšit léčebné přístupy obecně.