eureka-sekretariat_2 (1)

Vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. února 2019 vyhlašuje 6. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE219 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.