SME-Instrument-in-Horizon-2020

Úspěch českých podniků v nástroji pro MSP

Tři podniky z České republiky získají podporu nástroje pro MSP – fáze 1. Firmy VUCHZ, a. s., iolevel, s. r. o., a Yakna, s. r. o., uspěly v poslední uzávěrce roku 2018 a budou moci zpracovat studii proveditelnosti, která ukáže strategii, jak uvést na trh jejich přelomová inovační řešení.