h2020 analyza

Monitoring Flash: Od H2020 k Horizontu Evropa

Generální ředitelství pro výzkum a inovace EK vydalo druhou monitorovací zprávu k programu Horizont 2020 a předcházejícím rámcovým programům 6.RP a 7.RP, které pokrývají období 2003-2017.