Hlavními hosty zasedání byli místopředsedové Rady Vlády pro výzkum, vývoj a inovace prof. Petr Dvořák a doc. Karel Havlíček. Ti s přítomnými členy diskutovali především o Metodice 17+, která zavádí nové hodnocení výzkumných organizací, a také další s tímto spojené téma financování VaV.