STA-125

Cirkulární ekonomika ve stavebnictví je budoucnost

Mnoho bariér v cirkulárním stavebnictví je možné překonat pomocí spolupráce, demýtizace vlastností druhotných surovin i nové komunikační platformě. V Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská dne 20. září proběhla konference na téma cirkulární ekonomika ve stavebnictví.