chemistry-lab-experiment-woman (1)

Rozhodování ve vědě je v České republice pevně v mužských rukou, popisuje zpráva

Muži mají ve všech profesích výzkumu převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci, konstatuje nová zpráva o postavení žen v české vědě.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá. V roce 2016, který nová zpráva analyzovala, byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie. Celou zprávu si přečtěte zde.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje – v roce 2016 bylo na úrovni téměř 60 % žen. Mezi studujícími na doktorském stupni má však vzestupný trend – v současnosti necelých 47 %.

Studentek je tedy v České republice dostatek, tento stav však nemá dlouhodobě vliv na situaci ve výzkumu samotném. Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je totiž mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Kde jsou u nás opravdu výzkumníci?

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (38 %) a přírodních vědách (30 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší, a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách.

Zastoupení žen mezi akademiky nejvyšších kvalifikačních stupňů je velice nízké; zastoupení mezi profesory bylo v roce 2016 jenom 15,4 %; mezi docenty je to 25,3 %. V mezinárodním srovnání patří Česko z hlediska zastoupení žen na nejvyšších akademických pozicích k nejslabším zemím v Evropské unii.

Rozhodování ve vědě je podle této zprávy i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2016 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 15,5 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 19,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 18,0 %.

Zdroj: ČT24

logo_TACR_zakl_inv

TA ČR podpoří projekty z oblasti nanomedicíny

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019) zaměřená na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Ta bude navázaná na program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Podle předběžného harmonogramu bude společná mezinárodní výzva vyhlášena v listopadu 2018 a bude zaměřena na tato témata:

  • „Regenerative medicine“ (toto téma není podporované TA ČR)
  • „Diagnostics“
  • „Targeted delivery systems“

Projekty mohou společně předkládat projektová konsorcia tvořená partnery ze států zapojených do této mezinárodní výzvy. Příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019 prostřednictvím mezinárodního systému.

Zdroj: TA ČR