horizon 2020 publikace

Šíření, využití a komunikace projektů h2020

Informační brožura zabývající se šířením, využitím a komunikací projektů H2020 vznikla ve spolupráci se španělskými NCP a nadací Fundación Botín s cílem rozšiřovat zkušenosti s psaním projektového návrhu H2020, konkrétně části věnované dopadu, i mezi české žadatele o granty. Publikace shrnuje požadavky a očekávání Evropské komise, reflektuje souvislosti mezi využitím, šířením a komunikací výsledků a nabízí více podnikatelský přístup k projektům H2020.

Publikace nabízí také konkrétní nástroje pro plánování výzkumného záměru. Některá doporučení obsažená v publikaci se týkají oblasti zdraví, nicméně z každého si lze odnést ponaučení i pro další témata projektů.

Brožura je ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz

--1359709322C31

Spojení mezi geny a imunitou studují vědci na ptácích

Dlouhodobý vývoj genů ptačí imunity zkoumá vědecký tým Michala Vinklera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK). Vědci doufají, že to, jak se geny pro imunitu u ptáků během milionů let rozrůznily, jim pomůže pochopit souvislost mezi genetickou informací a obranou proti infekčním chorobám.

MŠMT

Cena Milady Paulové pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2018 bude udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově nebo též také věd edukačních.

MŠMT

MŠMT k problematice plagiátorství na vysokých školách

MŠMT si je vědomo závažnosti plagiátorství na vysokých školách a řešení tohoto problému se systematicky dlouhodobě věnuje. Již v letech 2008 až 2011 proto podpořilo vznik technických a metodických opatření pro kontrolu a ochranu proti plagiátorství.